Členovia

Plavci

Lívia Androvičová

Terézia Baránková

Alžbeta Bernátová

Marián Bielka

Bea Bielková

Júlia Bieliková

Vilma Čandíková

Andrej Dorčík

Šimon Diviš

Anežka Ďugelová

Miriam Funtíková

Martin Funtík

Marek Funtík

Lukáš Gabčo

Tomáš Garbár

Ema Golasová

Pavlína Golasová

Bianka Halajová

Sophia Hálková

Lacko Heglas

Simona Heglasová

Roman Hudec

Martin Chládek

Alžbeta Jambrichová

Jurko Kodaj

Nina Kušnierová

Matej Kubáň

Matúš Malý

Sofia Masná

Mária Maslíková

Silvia Miartušová

Rebecca Mrvečková

Jakub Michálek

Dušan Mišjak

Nina Ondrúšková

Veronika Ondrušková

Alexandra Pivková

Samuel Pychtin

Matej Serbín

Patrik Skála

Peťo Súkeník

Sára Súkeníková

Ľubica Sopková

Michal Šalkovský

Šimon Šoška

Nina Štalmachová

Natália Toráčová

Sabrina Václaviková

Jozef Václavík

Adrian Wohlmuth

Matúš Žitva

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masters/

Individuálni členovia

Marián Bado 9/2019

Tomáš Vandlík 09/2019

Juraj Mikuš 09/2019

Mária Ondrušková 9/2019

Roman Ondrušek 9/2019

Martina Hudecová 9/2019

Michal Pychtin 09/2019

Lucia Janušová 09/2019

Ladislav Heglas 09/2019

Boris Halaj 10/2019

Marek Funtík 10/2019

Tibor Jaššo 10/2019

 

Michal Cígler 1/2019

Martina Kodajová 1/2019

Samuel Daniš 7/2019